Poświęcenie Sztandaru

Uroczystość poświęcenia

Sztandaru Koła

Pszczelarzy Powiatu

Suskiego ” Mioduszyna”

30 maja 2009r odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Koła Pszczelarzy Powiatu Suskiego ?Mioduszyna? w Suchej Beskidzkiej. Uroczystość uświetnili przybyli goście: prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego p. Tadeusz Sabat z małżonką Jadwigą Sabat prezesem koła pszczelarzy z Andrychowa, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie p. Józef Bukowski, Starosta powiatu suskiego p. Andrzej Pająk, Wójt gminy Stryszawa p. Jacek Zając, przewodniczący rady powiatu p.Tadeusz Gancarz, sekretarz powiatu suskiego p. Krzysztof Kołacz oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej st. kapitan Krzysztof Okrzesik i brygadier Piotr Harańczyk jak również zaproszeni radni Rady Powiatu.. Poseł RP Stanisław Rydzoń nie mogąc brać udziału w imprezie przesłał na ręce prezesa list gratulacyjny.

Uroczyste poświęcenie sztandaru odbyło się w kościele św. Anny w Stryszawie. Impreza rozpoczęła się przemarszem zaproszonych pocztów sztandarowych w asyscie orkiestry dętej i przybyłych gości. Nowemu sztandarowi towarzyszyły poczty sztandarowe z okolicznych kół: koła ?Jodła? z Suchej Beskidzkiej, koła pszczelarzy z Andrychowa, koła pszczelarzy z Wadowic, koła pszczelarzy z Kalwarii Zebrzydowskiej oraz sztandar Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie. Mszę celebrowało czterech kapłanów: kapelan pszczelarzy małopolskich ksiądz kanonik Stanisław Kolarski, proboszcz parafii św. Anny ksiądz Stanisław Maślanka, proboszcz parafii w Zubrzycy ksiądz Jan Kołodziej, wikariusz parafii Sucha Beskidzka ksiądz Mieczysław Gawor. W czasie mszy złożono dary ołtarza w postaci miodu oraz świec i figur woskowych. Homilię wygłosił kapelan pszczelarzy małopolskich ksiądz kanonik Stanisław Kolarski nawiązując do życia św. Ambrożego i potrzeby wzorowania się na nim.

Po zakończeniu mszy sztandary i zaproszeni goście przemaszerowali na plac manewrowy sąsiedniego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stryszawie , gdzie rozpoczęła się druga część uroczystości. Przybyłych gości powitał prezes koła p. Kowaliczek Bogusław. Podziękował za udział w uroczystości koła, jak również przedstawił krótką historię koła. Koło Pszczelarzy Powiatu Suskiego ?Mioduszyna? w 2002 roku zostało wpisanej w poczet kół Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Krakowie. Jego inicjatorem i pierwszym prezesem był niestety już nieżyjący nasz nieodżałowany kolega Józef Pochopień. Aktualnie koło zrzesza 48 członków z powiatu suskiego i okolicznych powiatów. Koło prowadzi aktywną działalność, organizowane są wycieczki dla członków i ich rodzin, co roku prowadzi się akcję zakupu drzewek miododajnych lub węzy dla członków koła szukając sponsorów finansujących te zakupy. Od kilku lat członkowie koła uczestniczą w opłatku organizowanym przez zaprzyjaźnione koło z Kalwarii Zebrzydowskiej. Od 2002 r corocznie koło organizuje szkolenie dla wszystkich pszczelarzy zrzeszonych w okolicznych kołach.

Prezes podziękował również przewodniczącemu komisji sztandarowej p. Czesławowi Pietrusie za ogromny wkład w organizację imprezy.

Uroczystej ceremonii przekazania sztandaru poprzedzonej przeczytaniem przez prezesa WZP p. Józefa Bukowskiego uchwały WZP w Krakowie o nadaniu sztandaru dla koła dokonał Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego p. Tadeusz Sabat. Prezes koła p. Kowaliczek Bogusław odebrał sztandar i przekazał go w ręce pocztu sztandarowego.

W kolejnym etapie uroczystości nastąpiło odznaczenie zasłużonych członków koła.

Prezydent Tadeusz Sabat odznaczył następujących członków koła:

Medal ks. dr Dzierżona ? Pietrusa Czesław

Złota Odznaka PZP ? Kowaliczek Bogusław , Podsadecki Zbigniew, Uczniak Tadeusz

Srebrna Odznaka PZP ? Siwiec Maciej, Koper Stanisław, Totoś Marian, Sołtysik Stanisław, Wala Tadeusz, Skrzypek Bronisław

Brązowa Odznaka PZP ? Janczar Kazimierz, Polak Marian, Zaremba Ryszard.

Dodatkowo nagrodami książkowymi prezes WZP p.Józef Bukowski uhonorował następujących członków koła: Pochopień Lucyna, Głuszek Roman, Głuszek Lucyna , Gąska Jan.

Dla przedstawicieli władz samorządowych Koło Pszczelarzy Powiatu Suskiego ?Mioduszyna? przygotowało pamiątkowe figurki woskowe przedstawiające osobę Jana Pawła II i kardynała Stanisława Dziwisza. Otrzymali je Starosta powiatu p. Andrzej Pająk, Wójt gminy Stryszawa Jacek Zając oraz niestety nieobecny burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisław Lichosyt. Inni przedstawiciele władz terenowych zasłużeni dla pszczelarstwa zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami.

Kolejnym etapem było zabranie głosu przez p. Tadeusza Sabata. Prezydent w swojej przemowie poruszył żywotne problemy nękające pszczoły i pszczelarzy.

Następnie głos zabrał prezes WZP w Krakowie p. Józef Bukowski, a później Starosta powiatu suskiego p. Andrzej Pająk. Obaj panowie wyrazili aprobatę dla działań podjętych przez koło oraz wyrazili nadzieję na dalszą prężną działalność.

Dla zaproszonych gości przewidziany był gorący poczęstunek składający się z obiadu oraz kawy i ciasta. Imprezę uświetniła występ Gminnej Orkiestry Dętej ze Stryszawy i zespołu dziecięcego ?Gronicki?

Tekst opracował Sekretarz koła Mioduszyna mgr Lucyna Kowaliczek

foto-galeria z uroczystości:
zdjęcia wykonała mgr Lucyna Pochopień
­­­              

Dodaj komentarz