Historia Koła

Mioduszyna

 

Powiatowe Koło Pszczelarzy Mioduszyna w Suchej Beskidzkiej powstało jesienią 2002 roku. Na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie w dniu 1 października 2002 roku koło zostało przyjęte w poczet Kół  Członków Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie.

Inicjatorami  powstania tego koła byli Ryszard Kowaliczek , Bogusław Kowaliczek oraz    Józef Pochopień,  który też został jego prezesem. Przez pierwsze dwa lata do zadań koła należała organizacja powiatowych szkoleń dla pszczelarzy. W styczniu 2004 roku Powiatowe Koło Pszczelarzy Mioduszyna rozpoczęło samodzielną działalność. Spośród członków deklarujących przystąpienie do Powiatowego Koła Pszczelarzy Mioduszyna wyłoniono zarząd w składzie:

Prezes  mgr Józef Pochopień

V-ce prezes  Jan Gąska

Skarbnik  Bogusław Kowaliczek

Sekretarz  mgr Lucyna Pochopień

Członek zarządu- Antoni Gołuszka

Członek zarządu- Tadeusz Uczniak

Koło prężnie rozwijało swoją działalność zrzeszając coraz to nowych pszczelarzy z powiatu suskiego, jak również spoza terenu powiatu.

na fotografii: Zebranie założycielskie Powiatowego Koła” Mioduszyna ” od prawej prowadzący zebranie p J Pochopień , Starosta p A Pająk , Prezes WZP p H Kosiorek

 

Nie zaniedbano również tradycji organizowania powiatowych szkoleń dla pszczelarzy.

W maju 2008 roku zmarł nasz nieodżałowany przyjaciel  pierwszy prezes koła Mioduszyna Józef Pochopień. W styczniu 2008r przeprowadzono nowe wybory i powstał nowy zarząd, w którym aż do śmierci nasz przyjaciel pełnił funkcję Honorowego Prezesa.

prezes mgr Józef Pochopień prowadzi zebranie koła

W skład nowego zarządu weszli:

Prezes  Bogusław Kowaliczek

V-ce prezes  Czesław Pietrusa

Skarbnik  Elżbieta Rusin

Sekretarz  mgr Lucyna Kowaliczek

Członek zarządu  mgr Lucyna Pochopień

Członek zarządu  mgr Tadeusz Uczniak

Członek zarządu  Maciej Siwiec.

Aktualnie koło skupia w swoich szeregach 46 członków. Prowadzona jest szeroko zakrojona akcja sztandarowa, której zakończenie przewidziane jest na koniec maja 2009 roku.

27 listopada 2011 odbyło się Walne Zebranie Spawozdawczo – Wyborcze Koła Pszczelarzy Powiatu Suskiego

Mioduszyna podsumowujące czteroletnią działalność koła. Ustępujący zarząd uzyskał absolutorium koła. W wyborach został wybrany nowy zarząd w składzie:


Prezes – Kowaliczek Bogusław
V-ce prezes – Dorowicz Jan
Skarbnik – Rusin Elżbieta
Sekretarz – Kowaliczek Lucyna
Członek zarządu – Janczar Kazimierz
Członek zarządu – Dyrda Janusz
Członek zarządu – Targosz Stanisław

została wybrana również Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący – Białoń Robert
Członek – Oleś Krzysztof
Członek – Pochopień Lucyna

jak również Sąd Koleżeński w składzie:
Przewodniczący – Uczniak Tadeusz
Członek – Polak Marian
Członek – Głuszek Lucyna

11.01.2015 odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Pszczelarzy Powiatu Suskiego Mioduszyna, na którym po odejściu z zarządu  dwóch członków zostali wybrani nowi.

Aktualny skład zarządu:

Prezes koła – Bogusław Kowaliczek

Z-ca prezesa – Kazimierz Janczar

Sekretarz koła – Dawid Fryc

Skarbnik koła – Łukasz Fryc

Członek zarządu – Stanisław Targosz

Członek zarządu – Krzysztof Ponikiewski

Członek zarządu – Robert Peliwo

Skład Komisji Rewizyjnej i Sądu  Koleżeńskiego pozostał bez zmian.

Mioduszyna podsumowujące czteroletnią działalność koła. Ustępujący zarząd uzyskał absolutorium koła. W wyborach został wybrany nowy zarząd w składzie:

W .Ramach zarządu wybranego  z dnia 17 o1 2016   Koła Pszczelarzy Powiatu Suskiego „Mioduszyna ”

Wchodzą —–

Prezes – Bogusław Kowaliczek

V-ce Prezes  – Robert Peliwo

Sekretarz – Dawid Fryc

Skarbnik – Łukasz Fryc

– Zbigniew Palka

– Stanisław Targosz

– Agnieszka Fluder

Skład komisji rewizyjnej

– Kazimierz Jenczar

– Marian Bąk

– Józef Frączek

Sąd Koleżeński

– Sutor Adam

– Lucyna Głuszek

–  Marian Polak

Delegacji  na Walny zjazd WZP – w Krakowie

– Bogusław Kowaliczek

– Łukasz Fryc

– Robert Peliwo

 

W dniu 07.04.2017 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Pszczelarzy Powiatu Suskiego „Mioduszyna”, na którym po odejściu z zarządu trojga członków, zostali wybrani nowi.

Aktualny skład zarządu:

Prezes koła – Bogusław Kowaliczek

Z-ca prezesa – Robert Peliwo

Sekretarz koła – Robert Kapała

Skarbnik koła – Zbigniew Palka

Członek zarządu – Krystyna Walas

Członek zarządu – Stanisław Targosz

Członek zarządu – Bogusław Matusik

 

Skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego pozostał bez zmian.

 

Od lutego 2018 Zarząd pracuje w poniższym składzie:

Aktualny skład zarządu:

Prezes koła – Robert Peliwo

Z-ca prezesa – Krystyna Walas

Sekretarz koła – Robert Kapała

Skarbnik koła – Zbigniew Palka

Członek zarządu – Bogusław Matusik

 
Zmiany spowodowane są rezygnacją z powodów osobistych dwóch członków zarządu: Bogusława Kowaliczka oraz Stanisława Targosza. Dziękujemy za Waszą pracę!

 

Kontakt do Korespondencji:
Robert Kapała
ul. Górska 20
34-200 Sucha Beskidzka
kom; 604 826 648
e-mail: ziyo98@gmail.com